Sim số đẹp Sim số đẹp
  • Tìm sim có số 6789 bạn hãy gõ 6789
  • Tìm sim có đầu 090 đuôi 8888 hãy gõ 090*8888
  • Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, hãy gõ: 0914*

Sim năm sinh 2000

STT Số Sim Giá bán Mạng di động Mua sim
1 035.595.2000 2,500,000₫ Viettel Mua sim
2 0339.08.2000 2,500,000₫ Viettel Mua sim
3 0338.61.2000 2,500,000₫ Viettel Mua sim
4 0328.16.2000 2,500,000₫ Viettel Mua sim
5 039.313.2000 2,800,000₫ Viettel Mua sim
6 038.252.2000 2,800,000₫ Viettel Mua sim
7 036.235.2000 2,800,000₫ Viettel Mua sim
8 0359.52.2000 2,800,000₫ Viettel Mua sim
9 0328.21.2000 2,800,000₫ Viettel Mua sim
10 0399.81.2000 2,900,000₫ Viettel Mua sim
11 0399.56.2000 2,900,000₫ Viettel Mua sim
12 0866.71.2000 3,000,000₫ Viettel Mua sim
13 0349.34.2000 2,050,000₫ Viettel Mua sim
14 038.997.2000 2,500,000₫ Viettel Mua sim
15 0354.02.2000 2,500,000₫ Viettel Mua sim
16 0329.57.2000 2,500,000₫ Viettel Mua sim
17 0393.09.2000 2,600,000₫ Viettel Mua sim
18 0369.28.2000 2,600,000₫ Viettel Mua sim
19 0359.62.2000 2,600,000₫ Viettel Mua sim
20 096.16.7.2000 5,000,000₫ Viettel Mua sim
21 0868.57.2000 4,000,000₫ Viettel Mua sim
22 0866.44.2000 4,000,000₫ Viettel Mua sim
23 0869.38.2000 5,500,000₫ Viettel Mua sim
24 0358.492.000 2,100,000₫ Viettel Mua sim
25 0348.17.2000 1,650,000₫ Viettel Mua sim
26 0358.52.2000 2,900,000₫ Viettel Mua sim
27 0355.92.2000 2,900,000₫ Viettel Mua sim
28 0355.69.2000 2,900,000₫ Viettel Mua sim
29 0352.85.2000 2,900,000₫ Viettel Mua sim
30 0332.96.2000 2,900,000₫ Viettel Mua sim
31 0334.78.2000 2,050,000₫ Viettel Mua sim
32 0364.28.2000 2,050,000₫ Viettel Mua sim
33 0384.51.2000 2,050,000₫ Viettel Mua sim
34 0396.47.2000 2,050,000₫ Viettel Mua sim
35 0397.54.2000 2,050,000₫ Viettel Mua sim
36 0376.91.2000 2,050,000₫ Viettel Mua sim
37 0327.94.2000 2,050,000₫ Viettel Mua sim
38 0375.31.2000 2,050,000₫ Viettel Mua sim
39 0392.642.000 2,050,000₫ Viettel Mua sim
40 0332.36.2000 2,900,000₫ Viettel Mua sim
41 033.282.2000 2,900,000₫ Viettel Mua sim
42 033.226.2000 2,900,000₫ Viettel Mua sim
43 0329.85.2000 2,900,000₫ Viettel Mua sim
44 0326.52.2000 2,900,000₫ Viettel Mua sim
45 0326.21.2000 2,900,000₫ Viettel Mua sim
46 0339.80.2000 2,050,000₫ Viettel Mua sim
47 0387.462.000 2,100,000₫ Viettel Mua sim
48 0981.282.000 12,000,000₫ Viettel Mua sim
49 0987.832.000 6,000,000₫ Viettel Mua sim
50 0978.232.000 6,800,000₫ Viettel Mua sim

0977.08.7777