Sim số đẹp Sim số đẹp
  • Tìm sim có số 6789 bạn hãy gõ 6789
  • Tìm sim có đầu 090 đuôi 8888 hãy gõ 090*8888
  • Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, hãy gõ: 0914*

Sim năm sinh 1980

STT Số Sim Giá bán Mạng di động Mua sim
1 0365.36.1980 1,000,000₫ Viettel Mua sim
2 0345.72.1980 1,840,000₫ Viettel Mua sim
3 034383.1980 1,840,000₫ Viettel Mua sim
4 0334.19.1980 1,840,000₫ Viettel Mua sim
5 0387.38.1980 1,840,000₫ Viettel Mua sim
6 0383.95.1980 2,300,000₫ Viettel Mua sim
7 0967.93.1980 5,000,000₫ Viettel Mua sim
8 035275.1980 1,600,000₫ Viettel Mua sim
9 0376.13.1980 600,000₫ Viettel Mua sim
10 037543.1980 500,000₫ Viettel Mua sim
11 0326481980 630,000₫ Viettel Mua sim
12 0964.01.1980 3,680,000₫ Viettel Mua sim
13 0974.77.1980 4,140,000₫ Viettel Mua sim
14 09711.5.1980 4,600,000₫ Viettel Mua sim
15 09613.2.1980 4,600,000₫ Viettel Mua sim
16 086677.1980 4,600,000₫ Viettel Mua sim
17 0326.01.1980 4,600,000₫ Viettel Mua sim
18 0358.24.1980 1,090,000₫ Viettel Mua sim
19 0327041980 4,650,000₫ Viettel Mua sim
20 0866.92.1980 2,230,000₫ Viettel Mua sim
21 0343.65.1980 1,660,000₫ Viettel Mua sim
22 0354.59.1980 1,660,000₫ Viettel Mua sim
23 0387.48.1980 1,660,000₫ Viettel Mua sim
24 0395.36.1980 1,700,000₫ Viettel Mua sim
25 039313.1980 1,700,000₫ Viettel Mua sim
26 0348.16.1980 1,700,000₫ Viettel Mua sim
27 0394.53.1980 1,380,000₫ Viettel Mua sim
28 0337.42.1980 1,660,000₫ Viettel Mua sim
29 0388.20.1980 2,020,000₫ Viettel Mua sim
30 0377901980 630,000₫ Viettel Mua sim
31 0966.80.1980 5,000,000₫ Viettel Mua sim
32 0966.18.1980 6,000,000₫ Viettel Mua sim
33 0866.98.1980. 2,440,000₫ Viettel Mua sim
34 033332.1980 3,450,000₫ Viettel Mua sim
35 086663.1980 3,350,000₫ Viettel Mua sim
36 0343.52.1980 1,300,000₫ Viettel Mua sim
37 0357.54.1980 1,010,000₫ Viettel Mua sim
38 0388011980 1,380,000₫ Viettel Mua sim
39 0397.16.1980. 650,000₫ Viettel Mua sim
40 0394.02.1980. 650,000₫ Viettel Mua sim
41 0394.09.1980. 650,000₫ Viettel Mua sim
42 039469.1980. 650,000₫ Viettel Mua sim
43 0386.52.1980. 650,000₫ Viettel Mua sim
44 0394.13.1980. 650,000₫ Viettel Mua sim
45 0373.19.1980 750,000₫ Viettel Mua sim
46 0356.90.1980. 850,000₫ Viettel Mua sim
47 0346.29.1980 590,000₫ Viettel Mua sim
48 0868.63.1980. 1,380,000₫ Viettel Mua sim
49 0868.23.1980. 1,380,000₫ Viettel Mua sim
50 0396.22.1980. 1,200,000₫ Viettel Mua sim

0977.08.7777