Sim số đẹp Sim số đẹp
  • Tìm sim có số 6789 bạn hãy gõ 6789
  • Tìm sim có đầu 090 đuôi 8888 hãy gõ 090*8888
  • Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, hãy gõ: 0914*

Sim năm sinh 1980

STT Số Sim Giá bán Mạng di động Mua sim
1 0979.61.1980 4,000,000₫ Viettel Mua sim
2 096458.1980 4,200,000₫ Viettel Mua sim
3 096127.1980 4,200,000₫ Viettel Mua sim
4 038574.1980 1,100,000₫ Viettel Mua sim
5 0377.59.1980 1,200,000₫ Viettel Mua sim
6 0377.60.1980 1,200,000₫ Viettel Mua sim
7 0389.22.1980 1,200,000₫ Viettel Mua sim
8 0866.85.1980 3,800,000₫ Viettel Mua sim
9 0384.99.1980 1,000,000₫ Viettel Mua sim
10 0365.22.1980 1,150,000₫ Viettel Mua sim
11 035392.1980 900,000₫ Viettel Mua sim
12 0977.06.1980 3,000,000₫ Viettel Mua sim
13 0987.4.6.1980 3,000,000₫ Viettel Mua sim
14 0358.70.1980 1,100,000₫ Viettel Mua sim
15 0383.14.1980 1,100,000₫ Viettel Mua sim
16 0399.43.1980 1,250,000₫ Viettel Mua sim
17 0369.68.1980 1,550,000₫ Viettel Mua sim
18 0868.93.1980 2,100,000₫ Viettel Mua sim
19 0367.49.1980 1,550,000₫ Viettel Mua sim
20 0365.70.1980 1,550,000₫ Viettel Mua sim
21 0346.02.1980 2,200,000₫ Viettel Mua sim
22 0338.47.1980 2,300,000₫ Viettel Mua sim
23 0385.48.1980 2,300,000₫ Viettel Mua sim
24 0345.37.1980 2,350,000₫ Viettel Mua sim
25 0326.91.1980 2,400,000₫ Viettel Mua sim
26 0388.96.1980 2,700,000₫ Viettel Mua sim
27 0335.40.1980 2,050,000₫ Viettel Mua sim
28 0345.72.1980 2,050,000₫ Viettel Mua sim
29 0348.30.1980 2,050,000₫ Viettel Mua sim
30 0334.19.1980 2,500,000₫ Viettel Mua sim
31 034.383.1980 2,500,000₫ Viettel Mua sim
32 038.24.3.1980 2,500,000₫ Viettel Mua sim
33 038.29.5.1980 2,500,000₫ Viettel Mua sim
34 0387.38.1980 2,500,000₫ Viettel Mua sim
35 0399.29.1980 2,500,000₫ Viettel Mua sim
36 033.26.4.1980 2,600,000₫ Viettel Mua sim
37 03.4994.1980 3,000,000₫ Viettel Mua sim
38 0388.29.1980 3,000,000₫ Viettel Mua sim
39 0383.95.1980 3,000,000₫ Viettel Mua sim
40 0389.82.1980 3,000,000₫ Viettel Mua sim
41 0394.22.1980 3,000,000₫ Viettel Mua sim
42 097575.1980 7,000,000₫ Viettel Mua sim
43 097213.1980 8,000,000₫ Viettel Mua sim
44 097306.1980 8,000,000₫ Viettel Mua sim
45 098242.1980 8,000,000₫ Viettel Mua sim
46 096289.1980 8,000,000₫ Viettel Mua sim
47 096275.1980 8,000,000₫ Viettel Mua sim
48 098227.1980 8,000,000₫ Viettel Mua sim
49 097339.1980 8,000,000₫ Viettel Mua sim
50 097668.1980 8,000,000₫ Viettel Mua sim

0977.08.7777